Home » Cine suntem

Cine suntem

 „ASOCIAŢIA ANGAJAMENT” este o organizaţie care concepe, organizează, promovează şi desfăşoară activităţi şi proiecte de implicare şi dezvoltare comunitar-socială în sensul creşterii generale a calităţii vieţii, vizând, cu predilecţie, domeniile în care se pot manifesta şi identifica vulnerabilităţi şi inegalităţi sociale şi personale: sănătate, educaţie, profesie, accesul la resurse de orice fel etc., promovând valorile care ţin de egalitatea de şanse a tuturor membrilor comunităţii şi necesitatea realizării de activităţi concentrate şi concertate de combatere a excluziunii sociale, din orice motive s-ar produce aceasta.

Scopul asociaţiei este reprezentat de creşterea calităţii vieţii şi capacităţii totale a tinerilor, adulţilor şi bâtrânilor aflaţi în diverse momente şi situaţii de viaţă care necesită suport, îndrumare, asistenţă şi intervenţie psiho-socială, fără nicio discriminare, atât prin sprijin direct pentru creşterea gradului de implicare personală şi de consolidare a încrederii şi stimei de sine, cu rezultate practice în depăşirea impasurilor psihologice şi sociale şi reintegrare existenţială, cât şi prin mobilizarea şi implicarea durabilă a profesioniştilor din serviciile psihologice, sociale şi de bază în acţiuni menite să dezvolte capacitatea comunitară activă de a îmbunătăţi calitatea vieţii în ansamblu, de a reduce inegalităţile existenţiale şi sociale de orice fel şi de a promova responsabilitatea angajantă a membrilor comunităţii faţă de orice categorie afectată.

„Asociatia Angajament” este inregistrata la Ministerul  Justitiei, Registrul National cu nr. 114 din 22.09.2014.

Membrii fondatori ai asociatiei sunt:

sorina Sorina Şovagău – Presedinte Consiliu Director – Psiholog clinician, psihoterapeut, inspector de specialitate /psiholog în domeniul asistenței sociale, formare şi specializare în psiho-oncologie, o bună practică privată (asociat la Societatea Civilă Profesională de Psihologie „Şovagău şi Abagiu”), masterand în îngrijire paliativă, multiple participări la manifestări ştiinţifice şi formări profesionale, cu dobândirea de competenţe specifice (accent pe psihologia medicală, zona de asistenţă a bolilor cu prognostic infaust și a diverselor categorii de persoane defavorizate).

 

DoinaDoina Dida Breahnă – membru Consiliu Director – Psiholog clinician specialist/psihoterapeut, practică de peste 10 ani în evaluare psihologică, psihodiagnoză, consiliere şi psihoterapie, Manager al Societăţii Medicale S.C. Salvadom SRL, formator de formatori, Evaluator CNFPA.

 
TinaClemenţa Abagiu – membru fondator cu atributii de control a activitatii Asociatiei – inginer, formare ca mediator profesionist, expert IT cu experienţă în coordonarea, organizarea şi supervizarea sistemelor IT, crearea, administrarea realizarea de sisteme informatice integrate (infrastructură, echipamente, analiză, implementare soft, politici de securitate, instruire utilizatori etc.), administrare servere, dezvoltare, implementare, perfecţionare soluţii IT etc.

 


sorin1Sorin Abagiu – Vice-Preşedinte Consiliu Director – psiholog/ psihoterapeut , practică privată în cadrul Societăţii Civile Profesionale de Psihologie „Şovagău şi Abagiu”, inginer, analist-programator, competenţe multiple în domeniul IT şi realizări de site-uri, in special cu conţinut de psihologie.

 Aducem mulţumiri lui Mihai Sinescu şi Cătălin Dogaru cei care, cu ajutorul cunoştinţele lor de php, ne-au sprijinit la realizarea acestui site şi în special d-lui Psih.Dr. Sas Seramis, care sprijină activ acest site şi această iniţiativa!

seramis „Am încredere în potenţialul oamenilor de a creşte şi a avea vieţi mai bune (mai împlinite, mai valoroase şi cu sens) atât cât e posibil în limitele realităţii. Dar asta e alegerea fiecăruia. Fără a fi conştienţi, mulţi oameni trăiesc într-o lume magică, creierul fiind marele magician. Cine aspiră la o viaţă mai bună va avea de ales între realitate şi magie (iluzii). O alegere deloc uşoară, însă cred merită.” – Sas Seramis

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •